......et tilbud til blinde, svagtseende og andre læsehandicappede

Velkommen

til et frivilligt socialt projekt

Lydavisen Fæstningsjournalen i Fredericia er et tilbud til blinde, svagtseende og andre, som af en hvilken som helst grund - f. eks. ordblindhed eller fysiske handicap - ikke er i stand til at håndtere eller læse en almindelig trykt avis.

Lydavisen Fæstningsjournalen er en forening, som blev grundlagt i 1976 af frivillige fra Sct. Georgsgilderne i Fredericia.

Det er stadig på initiativ af Sct. Georgsgilderne og med økonomisk tilskud fra Fredericia Kommune at frivillige vederlagsfrit fremstiller og distribuerer lydavisen.

På grund af den særlige målgruppes forudsætninger, henvender denne hjemmeside sig primært til pårørende, venner, plejepersonale og offentlige myndigheder, som søger en brugbar løsning for de nævnte personkredse, så disse ved hjælpe af denne specielle nyhedsformidling bevarer orienteringen om det omgivende lokalsamfund og derved undgår social isolering.

Fæstningsjournalen udkommer 2 gange ugentligt med nyheder hentet fra Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Pensionistavisen og de lokale ugeaviser.

Prisen for at være abonnent på Fæstningsjournalen er 200 kr. årligt.

Man kan bestille abonnement på Lydavisen Fæstningsjournalen ved at ringe på telefon 75 94 25 32 eller ved at udfylde og sende nedenstående formular:

Navn:
 Feltet skal udfyldes
Adresse:
 Feltet skal udfyldes
Postnummer og by:
 Feltet skal udfyldes
Telefon:
 Feltet skal udfyldes
E-mail:
 Feltet skal ydfyldes - skriv evt. "ingen"
Bemærkninger: