VELKOMMEN

til et frivilligt socialt projekt

Lydavisen Fæstningsjournalen i Fredericia er et tilbud til blinde, svagtseende og andre, som af en hvilken som helst grund - f. eks. ordblindhed eller fysiske handicap - ikke er i stand til at håndtere eller læse en almindelig trykt avis.

Lydavisen Fæstningsjournalen er en forening, som blev grundlagt i 1976 af frivillige fra Sct. Georgsgilderne i Fredericia.

Det er stadig på initiativ af Sct. Georgsgilderne og med økonomisk tilskud fra Fredericia Kommune, at frivillige vederlagsfrit fremstiller og distribuerer lydavisen.

På grund af den særlige målgruppes forudsætninger, henvender denne hjemmeside sig primært til pårørende, venner, plejepersonale og offentlige myndigheder, som søger en brugbar løsning for de nævnte personkredse, så disse ved hjælpe af denne specielle nyhedsformidling bevarer orienteringen om det omgivende lokalsamfund og derved undgår social isolering.

Fæstningsjournalen udkommer 2 gange ugentligt med nyheder hentet fra Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad, Pensionistavisen og de lokale ugeaviser.

Prisen for at være abonnent på Fæstningsjournalen er 225 kr. årligt.

Man kan bestille abonnement på Lydavisen Fæstningsjournalen ved at ringe på telefon 42 50 17 96

Forklar de besøgende, hvad du gerne vil have, at de foretager sig nu. Måske bør de have mere at vide om dit projekt eller besøge din shop eller ringe til dig. Du viser vejen!


Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.


Se vores menu

Mandag - Torsdag
12pm - 10pm

Fredag - Søndag
12pm - 01am